Konkurs na ekslibris

KONKURS ROZSTRZYGNIĘTY !!!

LAUREATEM KONKURSU ZOSTAŁ

ANDRZEJ BIAŁKOWSKI
Ekslibris biblioteki szkolnej

KONKURS
Na
EKSLIBRIS BIBLIOTEKI SZKOLNEJ 

Ekslibris to znak własnościowy danego egzemplarza, książki najczęściej ozdobny, wykonany w technice graficznej, z imieniem i nazwiskiem właściciela księgozbioru, (lub np. stylizowanymi inicjałami) albo nazwą instytucji.
Typowy ekslibris jest małą, zadrukowaną karteczką przyklejoną do wewnętrznej strony okładki.
SZCZEGÓŁY W BIBLIOTECE SZKOLNEJ
SERDECZNIE ZAPRASZAM !!!
Regulamin konkursu
na ekslibris biblioteki szkolnej

Co to jest "ekslibris"?
Ekslibris (łac. ex libris – z książek) – znak własnościowy danego egzemplarza, książki najczęściej ozdobny, wykonany w technice graficznej, z imieniem i nazwiskiem właściciela księgozbioru, (lub np. stylizowanymi inicjałami) albo nazwą instytucji. Typowy ekslibris jest małą, zadrukowaną karteczką przyklejoną do wewnętrznej strony okładki.

1.Cele konkursu:
- zaprojektowanie ekslibrisu biblioteki szkolnej,
- rozwijanie kreatywności i zdolności plastycznych,
- wzmacnianie więzi ze szkołą.

2.Konkurs ma jest przeznaczony dla uczniów PSM I i II st.

3.Prace należy wykonać na formacie A-4, dowolną techniką plastyczną (np. wydzieranka, wyklejanka, ołówek, akwarela, grafika komputerowa itp).

4.Logo musi zawierać nazwę instytucji (Biblioteka Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. w ...). Powinny się w nim znaleźć również elementy kojarzące się z biblioteką (np. książka, pióro, komputer, instrumenty muzyczne itp).

5.Jedna osoba może oddać tylko jedną pracę, podpisaną imieniem i nazwiskiem.

6.Termin składania prac – do 30 kwietnia 2013 r.

7.Jury, w ocenie projektów, będzie brało pod uwagę: estetykę i oryginalność wykonania, adekwatność do tematu oraz pomysłowość.

8.Zdobywcy trzech pierwszych miejsc otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe.