O bibliotece

Biblioteka jest ośrodkiem informacji i edukacji dla uczniów, nauczycieli i rodziców.  
Udziela pomocy w codziennej pracy dydaktyczno-wychowawczej, w dokształcaniu się i doskonaleniu oraz w pracy twórczej, gromadząc odpowiednie do tych zadań zbiory, informując o nich i udostępniając je.
Nasza biblioteka mieści się w budynku przy ul. Chrobrego 26 w podwórzu.
Z biblioteki mogą korzystać zarówno uczniowie, nauczyciele, jak i pracownicy szkoły oraz rodzice.
Biblioteka liczy około 14 tyś. egzemplarzy . Zbiory są systematycznie uzupełniane. 
Warsztat informacyjny biblioteki tworzy powstający właśnie katalog on-line systemu bibliotecznego BIBLIOTEKA oraz księgozbiór podręczny, który zawiera encyklopedie ogólne i przedmiotowe, słowniki, leksykony, katalogi i albumy.
Biblioteka korzysta również z bogatego zasobu internetowego dostarczając zainteresowanym użytkownikom potrzebnych materiałów edukacyjnych.
 W zbiorach naszej biblioteki znajdują się pozycje ściśle związane z muzyką na różnych nośnikach, są to:
 1. książki i wydawnictwa nutowe
 2. płyty CD
 3. płyty winylowe
 4. kasety VHS
 5. kasety magnetofonowe
 6. płyty DVD
 Obecnie biblioteka jest w trakcie komputeryzacji za pomocą programu BIBLIOTEKA firmy Progman.
 Zapytania, zamówienia na wydawnictwa nutowe oraz zapotrzebowanie na zakup wydawnictw nutowych    
 i innych materiałów edukacyjnych (w miarę możliwości finansowych) proszę kierować na adres:

mgr Anna Borowska-Jadłoś – nauczyciel bibliotekarz